Trochę teorii, czyli metalurgia

Rzeczą w miarę normalną jest to, że różne gałęzie przemysłu odwołują się do nauk, które są z nimi tematycznie powiązane. Dają tym samym teoretyczne podstawy do praktycznych działań. Metalurgia jest taką nauką, którą wiążemy z hutnictwem, choć nie zajmuje się nim ona w całej rozciągłości. Hutnictwo bowiem zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną, podczas gdy nauka ta swoimi zainteresowaniami sięga znacznie dalej.

Generalnie zajmuje się ona metalami jako takimi, obejmując między innymi ich obróbkę plastyczną, odlewnictwo czy metaloznawstwo. W ramach badań analizuje się zagadnienia związane z obróbką rud metali od ich pozyskania na drodze kopalnianej aż do produktu finalnego, który trafia na rynek. Przedmioty metalurgiczne są wykładane na uczelniach technicznych, a także w szkołach niższego szczebla przygotowujących do podjęcia pracy w charakterze specjalistów w hutach. Należy jednak podkreślić, iż typowo hutnicze zagadnienia ekstrakcji metali stanowią jedynie wąski wycinek współczesnej metalurgii.