emotionalism.org Proces

Przemysł

Co to przemysł metalurgiczny?

Nie ma żadnych wątpliwości, że przemysł metalurgiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi całego przemysłu. W samej Polsce sektor metalurgiczny stanowi jedną z najważniejszych

Czym jest kopalnia otworowa?

Kopalnia otworowa to rodzaj zakładu górniczego, w którym złoże kopaliny użytecznej eksploatuje się z głębi ziemi za pomocą specjalnie przygotowanych i uzbrojonych odwiertów

Wydobywanie siarki w Polsce

Obecnie, w Polsce, w pobliżu Staszowa w województwie świętokrzyskim, działa jedyna na świecie kopalnia siarki stosująca metodę podziemnego wytopu czyli metodę Frascha. Jej