Jak zagospodarować odpady szklane?

www.barnowo.com.pl

Podczas produkcji szkła powstaje niewiele odpadów, które nie stanowią też większego zagrożenia dla środowiska. Ze względu na to, że szkło nie ulega rozkładowi, może być problem z jego składowaniem. Z tego powodu odpady szklane poddawane są powtórnemu wykorzystywaniu.

Chcąc wykorzystać jak najefektywniej stłuczkę szklaną, należy ją odpowiednio segregować. Polega to na oddzieleniu szkła bezbarwnego oraz kolorowego. Przed ponownym przetworzeniem stłuczki szklanej należy ją uzdatnić.

Proces ten polega na oczyszczeniu stłuczki, a następnie jej pokruszeniu. Ważne, żeby stłuczka miała określone rozmiary, które nie przekraczają kilkudziesięciu milimetrów. Następnie całość trzeba podzielić pod kątem zabarwienia.

Ważnym krokiem jest oddzielenie wszelkich zanieczyszczeń, np. kawałków drewna czy folii. Odbywa się to w ręczny sposób.

Stłuczka szklana wykorzystywana jest na różne sposoby. Może ona trafić np. do huty szkła.

Równie powszechna jest powtórna produkcja włókien szklanych bądź laminatów.