Jak pozyskujemy sól?

Halit to minerał z gromady halogenków. Nazwa pochodzi od greckich słów halos czyli sól lub słony oraz lithos czyli kamień. Minerał znany i używany od czasów starożytnych. Głównym składnikiem halitu jest chlorek sodu. Halityt to sól kamienna, jest to monomineralna skała zbudowana z halitu. W skupieniach halitu pospolite obecnie bywają domieszki ziaren pisaku kwarcowego, substancji bitumicznych, a przede wszystkim innych chlorków i siarczanów charakterystycznych dla cyklotemów ewaporacyjnych, np.

kizeryt, polihalit, karnalit, sylwin, gips, anhydryt, czasami siarka rodzima. W Polsce największe złoża soli kamiennej znajdują się na Kujawach (kopalnie w Inowrocławiu i Ciechocinku, gdzie sól jest pozyskiwana metodą wypłukiwania solanki, a także we wschodniej Wielkopolsce, w Kłodawie. Tam znajduje się obecnie największe złoże eksploatowane metodą podziemną, wydobycie ok. 700 tysięcy ton rocznie. Sól kamienną wydobywa się także na Dolnym Śląsku, w Sieroszowicach – to wydobycie ok. 220 tysięcy ton rocznie.