Globalizacja a przemysł zbrojeniowy

www.estomatolog.com.pl

Choć w ciągu ostatniego roku tendencje w przemyśle zbrojeniowym uległy zmianie, a wiele państw ponownie zaczęło zwiększać swoje wydatki na broń. Jednak po zakończeniu Zimnej Wojny przemysł zbrojeniowy przeszedł niespotykaną dotąd transformację, ze względu na obniżenie się popytu na uzbrojenie. Zmusiło to wiele krajów do poszukiwania innych rynków zbytu. Jaki wpływ na to wszystko miała globalizacja? Przede wszystkim proces ten przyspieszył tworzenie się rynków międzynarodowych.

Wpłynął też pozytywnie na poziom transnarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Globalizacja w bardzo wielu aspektach wzmocniła właśnie przedsiębiorstwa z branży obronnej – głównie dzięki umożliwieniu im międzynarodowej działalności. Obecnie wiele firm działających w przemyśle zbrojeniowym poszukuje klientów zagranicznych – popyt wewnętrzny nie stanowi wysokiego odsetka ich dochodu. Dobrym przykładem są tu Chiny, które obecnie są trzecim największym eksporterem broni na świecie, a mimo to znajdują się też w czołówce importerów.