Czym jest kopalnia otworowa?

zetacorse.com

Kopalnia otworowa to rodzaj zakładu górniczego, w którym złoże kopaliny użytecznej eksploatuje się z głębi ziemi za pomocą specjalnie przygotowanych i uzbrojonych odwiertów wiertniczych. Proces eksploatacji złoża odbywa się przez wcześniejsze udostępnienie złóż otworem wiertniczym z powierzchni. Czynnik wydobywczy stanowią media technologiczne czyli rozpuszczalniki, nośniki ciepła, bakterie i tak dalej, migrujące przez eksploatowane złoże. Wtłaczanie do złoża mediów i odprowadzanie kopaliny na powierzchnię odbywa się bardzo często tym samym odwiertem. Odwiertami eksploatuje się między innymi złoża siarki, soli kamiennej i potasowej, a także gazu ziemnego, ropy naftowej i wód mineralnych.

Eksploatację złoża prowadzi się metodami opartymi na różnych procesach. Przede wszystkim chemicznych takich, jak ługowanie czy zgazowanie. Ale także procesach fizycznych, jak termiczne wtapianie czy wibracyjne urabianie. A także procesach biochemicznych, jak choćby bakteryjne ługowanie. Procesy te zmieniają stan skupienia kopaliny lub składnika użytecznego na ciekły lub gazowy.